ترجمه Infuse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ريختن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دم‌ كردن‌ , در فارسی : القاء كردن‌ , به فارسی : بر انگيختن‌.

Infuse به چه معناست و Infuse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Infuse

ريختن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ريختن‌, ترجمه ريختن‌, کلمات شبیه ريختن‌ , دم‌ كردن‌ به لاتین , القاء كردن‌ به لاتین , بر انگيختن‌. خارجی
دانلود فایل ها