ترجمه Infusibility در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گداز نا پذيري‌. می باشد

Infusibility به چه معناست و Infusibility یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Infusibility

گداز نا پذيري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی گداز نا پذيري‌., ترجمه گداز نا پذيري‌., کلمات شبیه گداز نا پذيري‌.
دانلود فایل ها