ترجمه Infusible در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غيرقابل‌ نفوذ يا حلول‌. می باشد

Infusible به چه معناست و Infusible یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Infusible

غيرقابل‌ نفوذ يا حلول‌. به خارجی , ریشه انگلیسی غيرقابل‌ نفوذ يا حلول‌., ترجمه غيرقابل‌ نفوذ يا حلول‌., کلمات شبیه غيرقابل‌ نفوذ يا حلول‌.
دانلود فایل ها