ترجمه Ingather در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برداشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جمع‌ كردن‌ , در فارسی : انباشتن‌ , به فارسی : خرمن‌ برداشتن‌.

Ingather به چه معناست و Ingather یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ingather

برداشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برداشتن‌, ترجمه برداشتن‌, کلمات شبیه برداشتن‌ , جمع‌ كردن‌ به لاتین , انباشتن‌ به لاتین , خرمن‌ برداشتن‌. خارجی
دانلود فایل ها