ترجمه Ingemination در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تكرار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بازگو.

Ingemination به چه معناست و Ingemination یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ingemination

تكرار به خارجی , ریشه انگلیسی تكرار, ترجمه تكرار, کلمات شبیه تكرار , بازگو. به لاتین
دانلود فایل ها