ترجمه Ingestion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای در هنج‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : در هنگ‌ , در فارسی : قورت‌ دادن‌ , به فارسی : داخل‌ معده‌ كردن‌ , سایر ترجمه ها : فرو بري‌

Ingestion به چه معناست و Ingestion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ingestion

در هنج‌ به خارجی , ریشه انگلیسی در هنج‌, ترجمه در هنج‌, کلمات شبیه در هنج‌ , در هنگ‌ به لاتین , قورت‌ دادن‌ به لاتین , داخل‌ معده‌ كردن‌ خارجی , فرو بري‌ در زبان
دانلود فایل ها