ترجمه Ingot در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قالب‌ (ريخته‌ گيري‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شمش‌ (ط‌لا و نقره‌ و فلزات‌) , در فارسی : بصورت‌

Ingot به چه معناست و Ingot یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ingot

قالب‌ (ريخته‌ گيري‌) به خارجی , ریشه انگلیسی قالب‌ (ريخته‌ گيري‌), ترجمه قالب‌ (ريخته‌ گيري‌), کلمات شبیه قالب‌ (ريخته‌ گيري‌) , شمش‌ (ط‌لا و نقره‌ و فلزات‌) به لاتین , بصورت‌ به لاتین
دانلود فایل ها