ترجمه Ingratiation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خود شيريني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مورد لط‌ف‌ و توجه‌ قرار دادن‌.

Ingratiation به چه معناست و Ingratiation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ingratiation

خود شيريني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خود شيريني‌, ترجمه خود شيريني‌, کلمات شبیه خود شيريني‌ , مورد لط‌ف‌ و توجه‌ قرار دادن‌. به لاتین
دانلود فایل ها