ترجمه Ingrowing در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درون‌ رويان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فرورونده‌ در گوشت‌ , در فارسی : رشد كننده‌ در درون‌

Ingrowing به چه معناست و Ingrowing یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ingrowing

درون‌ رويان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی درون‌ رويان‌, ترجمه درون‌ رويان‌, کلمات شبیه درون‌ رويان‌ , فرورونده‌ در گوشت‌ به لاتین , رشد كننده‌ در درون‌ به لاتین
دانلود فایل ها