ترجمه Ingrown در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روينده‌ و رشد كننده‌ در درون‌ چيز ديگري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اصلي‌ , در فارسی : فط‌ري‌.

Ingrown به چه معناست و Ingrown یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ingrown

روينده‌ و رشد كننده‌ در درون‌ چيز ديگري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی روينده‌ و رشد كننده‌ در درون‌ چيز ديگري‌, ترجمه روينده‌ و رشد كننده‌ در درون‌ چيز ديگري‌, کلمات شبیه روينده‌ و رشد كننده‌ در درون‌ چيز ديگري‌ , اصلي‌ به لاتین , فط‌ري‌. به لاتین
دانلود فایل ها