ترجمه Inhabitant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ساكن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اهل‌ , در فارسی : مقيم‌ , به فارسی : زيست‌ كننده‌ در.

Inhabitant به چه معناست و Inhabitant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inhabitant

ساكن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ساكن‌, ترجمه ساكن‌, کلمات شبیه ساكن‌ , اهل‌ به لاتین , مقيم‌ به لاتین , زيست‌ كننده‌ در. خارجی
دانلود فایل ها