ترجمه Inhale در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تنفس‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تو كشيدن‌ , در فارسی : در ريه‌ فروبردن‌ , به فارسی : استنشاق‌ كردن‌

Inhale به چه معناست و Inhale یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inhale

تنفس‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تنفس‌ كردن‌, ترجمه تنفس‌ كردن‌, کلمات شبیه تنفس‌ كردن‌ , تو كشيدن‌ به لاتین , در ريه‌ فروبردن‌ به لاتین , استنشاق‌ كردن‌ خارجی
دانلود فایل ها