ترجمه Inheritable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابل‌ توارث‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ميراث‌ بردني‌ , در فارسی : قابل‌ انتقال‌ , به فارسی : موروثي‌.

Inheritable به چه معناست و Inheritable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inheritable

قابل‌ توارث‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قابل‌ توارث‌, ترجمه قابل‌ توارث‌, کلمات شبیه قابل‌ توارث‌ , ميراث‌ بردني‌ به لاتین , قابل‌ انتقال‌ به لاتین , موروثي‌. خارجی
دانلود فایل ها