ترجمه Injunctive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ نهي‌ و بازداشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تاكيدي‌.

Injunctive به چه معناست و Injunctive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Injunctive

وابسته‌ به‌ نهي‌ و بازداشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ نهي‌ و بازداشتن‌, ترجمه وابسته‌ به‌ نهي‌ و بازداشتن‌, کلمات شبیه وابسته‌ به‌ نهي‌ و بازداشتن‌ , تاكيدي‌. به لاتین
دانلود فایل ها