ترجمه Inland در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درون‌ كشور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درون‌ مرزي‌ , در فارسی : داخله‌.

Inland به چه معناست و Inland یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inland

درون‌ كشور به خارجی , ریشه انگلیسی درون‌ كشور, ترجمه درون‌ كشور, کلمات شبیه درون‌ كشور , درون‌ مرزي‌ به لاتین , داخله‌. به لاتین
دانلود فایل ها