ترجمه Innards در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اعضاي‌ داخلي‌ حيوان‌ يا انسان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قسمتهاي‌ داخلي‌.

Innards به چه معناست و Innards یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Innards

اعضاي‌ داخلي‌ حيوان‌ يا انسان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اعضاي‌ داخلي‌ حيوان‌ يا انسان‌, ترجمه اعضاي‌ داخلي‌ حيوان‌ يا انسان‌, کلمات شبیه اعضاي‌ داخلي‌ حيوان‌ يا انسان‌ , قسمتهاي‌ داخلي‌. به لاتین
دانلود فایل ها