خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =28167 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('28167','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =28167 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Innovation به فارسی

ترجمه Innovation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بدعت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ابداع‌ , در فارسی : تغيير , به فارسی : چيز تازه‌ , سایر ترجمه ها : نو اوري‌.

Innovation به چه معناست و Innovation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Innovation

بدعت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بدعت‌, ترجمه بدعت‌, کلمات شبیه بدعت‌ , ابداع‌ به لاتین , تغيير به لاتین , چيز تازه‌ خارجی , نو اوري‌. در زبان

دیدگاه‌تان را بنویسید: