ترجمه Innutritious در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ قوت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غير مغذي‌.

Innutritious به چه معناست و Innutritious یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Innutritious

بي‌ قوت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ قوت‌, ترجمه بي‌ قوت‌, کلمات شبیه بي‌ قوت‌ , غير مغذي‌. به لاتین
دانلود فایل ها