ترجمه Inobservance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ دقتي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بي‌ ملاحظ‌گي‌ , در فارسی : بي‌ توجهي‌ , به فارسی : عدم‌ رعايت‌.

Inobservance به چه معناست و Inobservance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inobservance

بي‌ دقتي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ دقتي‌, ترجمه بي‌ دقتي‌, کلمات شبیه بي‌ دقتي‌ , بي‌ ملاحظ‌گي‌ به لاتین , بي‌ توجهي‌ به لاتین , عدم‌ رعايت‌. خارجی
دانلود فایل ها