ترجمه Inoculate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تلقيح‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مايه‌ كوبي‌ كردن‌ , در فارسی : اغشتن‌.

Inoculate به چه معناست و Inoculate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inoculate

تلقيح‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تلقيح‌ كردن‌, ترجمه تلقيح‌ كردن‌, کلمات شبیه تلقيح‌ كردن‌ , مايه‌ كوبي‌ كردن‌ به لاتین , اغشتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها