ترجمه Inosculate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بهم‌ پيوستن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درهم‌ باز شدن‌ , در فارسی : سردرهم‌ اوردن‌ , به فارسی : بهم‌ اتصال‌

Inosculate به چه معناست و Inosculate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inosculate

بهم‌ پيوستن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بهم‌ پيوستن‌, ترجمه بهم‌ پيوستن‌, کلمات شبیه بهم‌ پيوستن‌ , درهم‌ باز شدن‌ به لاتین , سردرهم‌ اوردن‌ به لاتین , بهم‌ اتصال‌ خارجی
دانلود فایل ها