ترجمه Inphase در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (در برق‌)هم‌ فاز. می باشد

Inphase به چه معناست و Inphase یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inphase

(در برق‌)هم‌ فاز. به خارجی , ریشه انگلیسی (در برق‌)هم‌ فاز., ترجمه (در برق‌)هم‌ فاز., کلمات شبیه (در برق‌)هم‌ فاز.
دانلود فایل ها