ترجمه Inquire در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (eriuqne) پرسش‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جويا شدن‌ , در فارسی : باز جويي‌ كردن‌

Inquire به چه معناست و Inquire یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inquire

(eriuqne) پرسش‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (eriuqne) پرسش‌ كردن‌, ترجمه (eriuqne) پرسش‌ كردن‌, کلمات شبیه (eriuqne) پرسش‌ كردن‌ , جويا شدن‌ به لاتین , باز جويي‌ كردن‌ به لاتین
دانلود فایل ها