ترجمه Inquiry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تحقيق‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خبر گيري‌ , در فارسی : پرسش‌ , به فارسی : بازجويي‌ , سایر ترجمه ها : رسيدگي‌ سئوال‌

Inquiry به چه معناست و Inquiry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inquiry

تحقيق‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تحقيق‌, ترجمه تحقيق‌, کلمات شبیه تحقيق‌ , خبر گيري‌ به لاتین , پرسش‌ به لاتین , بازجويي‌ خارجی , رسيدگي‌ در زبان , سئوال‌انگلیسی
دانلود فایل ها