ترجمه Inquiry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استعلام‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جستار.

Inquiry به چه معناست و Inquiry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inquiry

استعلام‌ به خارجی , ریشه انگلیسی استعلام‌, ترجمه استعلام‌, کلمات شبیه استعلام‌ , جستار. به لاتین
دانلود فایل ها