ترجمه Insatiate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سير نشدني‌. می باشد

Insatiate به چه معناست و Insatiate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Insatiate

سير نشدني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سير نشدني‌., ترجمه سير نشدني‌., کلمات شبیه سير نشدني‌.
دانلود فایل ها