ترجمه Insemination در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كاشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ابستن‌ كردن‌ , در فارسی : تلقيح‌.

Insemination به چه معناست و Insemination یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Insemination

كاشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كاشتن‌, ترجمه كاشتن‌, کلمات شبیه كاشتن‌ , ابستن‌ كردن‌ به لاتین , تلقيح‌. به لاتین
دانلود فایل ها