ترجمه Insert در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای الحاق‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : در جوف‌ چيزي‌ گذاردن‌ , در فارسی : جا دادن‌ , به فارسی : داخل‌

Insert به چه معناست و Insert یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Insert

الحاق‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی الحاق‌ كردن‌, ترجمه الحاق‌ كردن‌, کلمات شبیه الحاق‌ كردن‌ , در جوف‌ چيزي‌ گذاردن‌ به لاتین , جا دادن‌ به لاتین , داخل‌ خارجی
دانلود فایل ها