ترجمه Insessorial در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) جوف‌ نشين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شاخه‌ نشين‌ (در مورد پرنده‌).

Insessorial به چه معناست و Insessorial یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Insessorial

(ج‌.ش‌.) جوف‌ نشين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) جوف‌ نشين‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) جوف‌ نشين‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) جوف‌ نشين‌ , شاخه‌ نشين‌ (در مورد پرنده‌). به لاتین
دانلود فایل ها