ترجمه Insignificancy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ecnacifingisni) ناچيزي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ناقابلي‌ , در فارسی : بي‌ اهميتي‌ , به فارسی : كمي‌

Insignificancy به چه معناست و Insignificancy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Insignificancy

(ecnacifingisni) ناچيزي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ecnacifingisni) ناچيزي‌, ترجمه (ecnacifingisni) ناچيزي‌, کلمات شبیه (ecnacifingisni) ناچيزي‌ , ناقابلي‌ به لاتین , بي‌ اهميتي‌ به لاتین , كمي‌ خارجی
دانلود فایل ها