ترجمه Insipient در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيخرد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : احمق‌.

Insipient به چه معناست و Insipient یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Insipient

بيخرد به خارجی , ریشه انگلیسی بيخرد, ترجمه بيخرد, کلمات شبیه بيخرد , احمق‌. به لاتین
دانلود فایل ها