ترجمه Insitu در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واقع‌ در جاي‌ ط‌بيعي‌ خودش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : در جاي‌ خود.

Insitu به چه معناست و Insitu یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Insitu

واقع‌ در جاي‌ ط‌بيعي‌ خودش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی واقع‌ در جاي‌ ط‌بيعي‌ خودش‌, ترجمه واقع‌ در جاي‌ ط‌بيعي‌ خودش‌, کلمات شبیه واقع‌ در جاي‌ ط‌بيعي‌ خودش‌ , در جاي‌ خود. به لاتین
دانلود فایل ها