ترجمه Insolence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خود بيني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ادعاي‌ بيخود , در فارسی : تكبر.

Insolence به چه معناست و Insolence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Insolence

خود بيني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خود بيني‌, ترجمه خود بيني‌, کلمات شبیه خود بيني‌ , ادعاي‌ بيخود به لاتین , تكبر. به لاتین
دانلود فایل ها