ترجمه Insomnia در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيخوابي‌ (غير عادي‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مرض‌ بيخوابي‌.

Insomnia به چه معناست و Insomnia یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Insomnia

بيخوابي‌ (غير عادي‌) به خارجی , ریشه انگلیسی بيخوابي‌ (غير عادي‌), ترجمه بيخوابي‌ (غير عادي‌), کلمات شبیه بيخوابي‌ (غير عادي‌) , مرض‌ بيخوابي‌. به لاتین
دانلود فایل ها