ترجمه Inspection در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بازرسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تفتيش‌ , در فارسی : بازديد , به فارسی : معاينه‌ , سایر ترجمه ها : سركشي‌.

Inspection به چه معناست و Inspection یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inspection

بازرسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بازرسي‌, ترجمه بازرسي‌, کلمات شبیه بازرسي‌ , تفتيش‌ به لاتین , بازديد به لاتین , معاينه‌ خارجی , سركشي‌. در زبان
دانلود فایل ها