ترجمه Inspector در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بازرس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مفتش‌.

Inspector به چه معناست و Inspector یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inspector

بازرس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بازرس‌, ترجمه بازرس‌, کلمات شبیه بازرس‌ , مفتش‌. به لاتین
دانلود فایل ها