ترجمه Inspirit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بر سر غيرت‌ اوردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تحريك‌ كردن‌.

Inspirit به چه معناست و Inspirit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inspirit

بر سر غيرت‌ اوردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بر سر غيرت‌ اوردن‌, ترجمه بر سر غيرت‌ اوردن‌, کلمات شبیه بر سر غيرت‌ اوردن‌ , تحريك‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها