ترجمه Inspirit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (م‌.م‌.) روح‌ دادن‌ (به‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جان‌ دادن‌ (به‌) , در فارسی : تشويق‌ كردن‌

Inspirit به چه معناست و Inspirit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inspirit

(م‌.م‌.) روح‌ دادن‌ (به‌) به خارجی , ریشه انگلیسی (م‌.م‌.) روح‌ دادن‌ (به‌), ترجمه (م‌.م‌.) روح‌ دادن‌ (به‌), کلمات شبیه (م‌.م‌.) روح‌ دادن‌ (به‌) , جان‌ دادن‌ (به‌) به لاتین , تشويق‌ كردن‌ به لاتین
دانلود فایل ها