ترجمه Instal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (llatsni) كار گذاشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نصب‌ كردن‌ , در فارسی : منصوب‌ نمودن‌.

Instal به چه معناست و Instal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Instal

(llatsni) كار گذاشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (llatsni) كار گذاشتن‌, ترجمه (llatsni) كار گذاشتن‌, کلمات شبیه (llatsni) كار گذاشتن‌ , نصب‌ كردن‌ به لاتین , منصوب‌ نمودن‌. به لاتین
دانلود فایل ها