ترجمه Install در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (latsni) كار گذاشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نصب‌ كردن‌ , در فارسی : منصوب‌ نمودن‌.

Install به چه معناست و Install یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Install

(latsni) كار گذاشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (latsni) كار گذاشتن‌, ترجمه (latsni) كار گذاشتن‌, کلمات شبیه (latsni) كار گذاشتن‌ , نصب‌ كردن‌ به لاتین , منصوب‌ نمودن‌. به لاتین
دانلود فایل ها