ترجمه Instill در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (litsni) چكاندن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چكه‌ چكه‌ ريختن‌ , در فارسی : كم‌ كم‌ تزريق‌ كردن‌

Instill به چه معناست و Instill یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Instill

(litsni) چكاندن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (litsni) چكاندن‌, ترجمه (litsni) چكاندن‌, کلمات شبیه (litsni) چكاندن‌ , چكه‌ چكه‌ ريختن‌ به لاتین , كم‌ كم‌ تزريق‌ كردن‌ به لاتین
دانلود فایل ها