ترجمه Instruct در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دادن‌(به‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ياد دادن‌ (به‌).

Instruct به چه معناست و Instruct یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Instruct

دادن‌(به‌) به خارجی , ریشه انگلیسی دادن‌(به‌), ترجمه دادن‌(به‌), کلمات شبیه دادن‌(به‌) , ياد دادن‌ (به‌). به لاتین
دانلود فایل ها