ترجمه Instrumentation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ترتيب‌ اهنگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تنظ‌يم‌ اهنگ‌ , در فارسی : استعمال‌ الت‌ , به فارسی : ابزار.

Instrumentation به چه معناست و Instrumentation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Instrumentation

ترتيب‌ اهنگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ترتيب‌ اهنگ‌, ترجمه ترتيب‌ اهنگ‌, کلمات شبیه ترتيب‌ اهنگ‌ , تنظ‌يم‌ اهنگ‌ به لاتین , استعمال‌ الت‌ به لاتین , ابزار. خارجی
دانلود فایل ها