ترجمه Insufficience در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عدم‌ كفايت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ناتواني‌ , در فارسی : عجز.

Insufficience به چه معناست و Insufficience یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Insufficience

عدم‌ كفايت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عدم‌ كفايت‌, ترجمه عدم‌ كفايت‌, کلمات شبیه عدم‌ كفايت‌ , ناتواني‌ به لاتین , عجز. به لاتین
دانلود فایل ها