ترجمه Insufficiency در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ecneiciffusni) عدم‌ تكافو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كمي‌ , در فارسی : نارسايي‌ , به فارسی : نابسندگي‌

Insufficiency به چه معناست و Insufficiency یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Insufficiency

(ecneiciffusni) عدم‌ تكافو به خارجی , ریشه انگلیسی (ecneiciffusni) عدم‌ تكافو, ترجمه (ecneiciffusni) عدم‌ تكافو, کلمات شبیه (ecneiciffusni) عدم‌ تكافو , كمي‌ به لاتین , نارسايي‌ به لاتین , نابسندگي‌ خارجی
دانلود فایل ها