ترجمه Insulate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بصورت‌ جزيره‌ دراوردن‌.

Insulate به چه معناست و Insulate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Insulate

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , بصورت‌ جزيره‌ دراوردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها