ترجمه Insulation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عايق‌ گذاري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : روپوش‌ كشي‌ , در فارسی : عايق‌ كردن‌.

Insulation به چه معناست و Insulation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Insulation

عايق‌ گذاري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عايق‌ گذاري‌, ترجمه عايق‌ گذاري‌, کلمات شبیه عايق‌ گذاري‌ , روپوش‌ كشي‌ به لاتین , عايق‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها