ترجمه Insurance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيمه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حق‌ بيمه‌ , در فارسی : پول‌ بيمه‌.

Insurance به چه معناست و Insurance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Insurance

بيمه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بيمه‌, ترجمه بيمه‌, کلمات شبیه بيمه‌ , حق‌ بيمه‌ به لاتین , پول‌ بيمه‌. به لاتین
دانلود فایل ها