ترجمه Insure در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيمه‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بيمه‌ بدست‌ اوردن‌ , در فارسی : ضمانت‌ كردن‌.

Insure به چه معناست و Insure یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Insure

بيمه‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بيمه‌ كردن‌, ترجمه بيمه‌ كردن‌, کلمات شبیه بيمه‌ كردن‌ , بيمه‌ بدست‌ اوردن‌ به لاتین , ضمانت‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها