ترجمه Insurrection در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بر خيزش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ط‌غيان‌ , در فارسی : شورش‌ , به فارسی : فتنه‌ , سایر ترجمه ها : قيام‌.

Insurrection به چه معناست و Insurrection یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Insurrection

بر خيزش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بر خيزش‌, ترجمه بر خيزش‌, کلمات شبیه بر خيزش‌ , ط‌غيان‌ به لاتین , شورش‌ به لاتین , فتنه‌ خارجی , قيام‌. در زبان
دانلود فایل ها